Kvote i ograničenja

Lov izvan ugovorenih količina i vrsta ugovara se. Mogućnost  odstrjela je uz nadoplatu po važećem Cjeniku uz popust 30 %.

Kvotisti i iznajmljivači pojedinog lovnog dana love u preostalom lovnom području zajedno sa ostalim lovcim.

Kvotom se podrazumijeva:

Šljuke 20 lovnih dana

1.500,00€

Prepelice 40 lovnih dana

1.500,00€

3 zeca, 10 fazana, 12 kolinke, 12 goluba, 12 šljuka, -10 ld

1.800,00€

Golubovi, 20 ld, ukupno 100 golubova

1.000,00€

Dnevni lov na šljuke ( do 3 kom )

100,00€

Cjenik za pojedinačni dnevni lov u lovištu LD "Zec" Poreč

Za ranjenu, a nepronađenu divljač plaća se 50% vrijednosti trofeje koju procjenjuje pratitelj u lovu i 50% vrijednosti divljačine, prosječne težine vrste iz lovišta gdje je divljač ranjena.

Cijene odstrjela divljači i usluga u lovu ugovaraju se neposredno ili preko ovlaštene agencije.

Cjenik važi od 1. travnja 2010. do 31. ožujka 2011. godine.

Lov na divlje svinje pogonom - grupa najmanje 15 lovaca

Paušalno po lovcu

1.000,00kn

PDV je uključen u cijenu lova.

Lov na srneču divljač i divlju svinju čekanjem je 500 Kn za tri izlaska.

R.br.

Odstrjel

Ukupno eura

1.

Srnjak do 100 CIC t

150,00

2.

Srnjak preko 100 CIC t

300,00

3.

Divlja svinja, težine do 50 kg

100,00

4.

Divlja svinja, težine preko 50 kg

150,00

5.

Vepa, dužina kljova do 15 cm

300,00

6.

Vepar, dužina kljova od 15 cm do 18 cm

600,00

7.

Vepar, dužina kljova od 18 cm do 20 cm

1.000,00

8.

Vepar, dužina kljova preko 20 cm

2.000,00

R.br.

Meso divljači

Cijena

1.

Srna obična - srnjak

100 € / kom

2.

Divlja svinja netto

5 € / kg

Pratitelj u lovu

35 € / dan

*PDV je uključen u cijenu.

Lov  se obnavlja javnim nadmetanjem uz prednost prošlogodišnjem partneru.
Lovu se ne pristupa  bez plaćenog pratioca.

Ostala ponuda

U ponudi je i:

  • dresura lovačkih pasa ptičara, a cijena je 50 € / dreser dan do 5 pasa. Preko toga se doplaćuje 15 € / psu.
  • dresura lovačkih pasa gonića uz cijenu 50 € / dreseru, do dva psa. Preko toga doplaćuje se 20 € / psu.
  • vršenje radnji traktorom (oranje, zasijavanje, malčanje .....) 200kn/sat stroj+vozač u kompletu.