Nacrti lovotehničkih objekata

Fazansko hranilište
Hranilica s njihalicom
Kućica za pse
Natkrivena visoka čeka 3,5 m
Otkrivena visoka čeka 4,5 m
Pomoćno hranilište za svinje
Solista za divljač
Srneće hranilište