Tijela Društva

 • Zbor lovaca
 • Predsjednik Društva: Lenjin Rakovac
 • Skupština Društva
 • Upravni odbor:
  • Lenjin Rakovac - predsjednik
  • Eđidio Kodan
  • Silvano Benčić
  • Miloš Trifunac
  • Roberto Brajković
  • Serđo Mikatović
  • Adriano Jakus
  • Denis Mušković
  • Dragan Knapić
 • Nadzorni odbor
 • Disciplinski sud
 • Tajnik Društva: Adriano Jakus
 • Lovočuvar: Alfredo Jugovac
 • Lovnici:
  • Mario Jugovac - LP Poreč
  • Renato Sokolović - LP Tar
  • Eugen Erman - LP Poreč
  • Petar Banko - LP Baderna
  • Ivan Brajković - LP Poreč
 • Grupovođe
 • Blagajnik

Komisije Društva

 • Tehnička komisija:
  • Serđo Mikatović - predsjednik
  • Mario Jugovac - LP Poreč
  • Renato Sokolović - LP Tar
  • Eugen Erman - LP Poreč
  • Petar Banko - LP Baderna
  • Ivan Brajković - LP Poreč
  • Alfredo  Jugovac
 • Komisija za ekonomiju:
  • Eđidio Kodan - predsjednik
  • Ivan Sladonja
  • Denis Mušković
  • Adriano Jakus
  • Milan uljančić
  • Lenjin Rakovac- predsjednik društva