03.05.2011.

Otvaranje lova na krupnu divljač

Poštovani kolege ovim putem vas obavještavamo da 15.05.2011. otvaramo lov na krupnu divljač. Lovi se nedjeljom i državnim praznikom.

Krupna divljač u ovom peroiodu lovi se isključivo sa čeke poštivajući odredbe zakona o lovstvu, te ostalih važećih zakona i drugih propisa. Uvjet za dobivanje dopuštenja je uredno plaćena članarina, izvršeni radovi prema pravilniku, te plaćena dozvola ovisno o vrsti divljači.
Dopuštenja za lov izdaju LOVNICI.
Potvrdu o porijeklu za srneću divljač izdaje Lovnik a za divlju svinju Lovočuvar.
Svaki je lovac dužan prijaviti lovniku izlazak na čeku i svaki ispaljeni hitac.

Detaljnije informacije potražite na oglasnoj ploči društva, nadležnog grupovođe i lovnika.

DOBRA KOB!!