27.10.2011.

Otvaranje lova na sitnu divljač

lov se otvara sa 6.11.2011.

Poštovani kolege lov na sitnu divljač otvara se 6.11.2011. godine. Lov visoke divljači nastavlja se od srijede 2.11.2011. godine. Prema odluci kako slijedi...