Autohtona divljač

Autohtona divljač je:

a - sitna:  fazan, zec, golub, kolinka;
b - prolazna sitna divljač: bena ( .... ), prepelica, golub grivnjaš;
c - krupna: srna, divlja svinja.

Lovna divljač u našem lovištu

A) Krupna divljač
B) Sitna divljač