Djelatnost društva

Djelatnost društva je uzgoj i lov autohtone stancionarne i sezonske divljači. Lov se odvija prema kalenadaru lovostaje i odlukama Društva.

Sporedna djelatnost je komercijalni lov koji se odvija putem:

  • godišnjeg najma lovnih dana na određenom dijelu lovišta i uz određena prava izlova,
  • otkupa kvote u obliku 20 lovnih dana sa određenim pravom odstrjela,
  • otkupa lovnog dana pojedinačno ili u grupi sa mogućnošću lova određene divljači u ugovorenoj količini.