O nama

Temeljem sačuvanih dokumenata pedantne austrougarske vlasti, znamo da je početak organiziranog lovstva na području današnje opčine Poreč zapčeo daleke 1911 godine. Točnije 1.lipnja.1911 godine kada je službeno osnovano prvo Porečko lovačko društvo pod imenom „CIRCOLO PARENTINO DI CACCIA“  ili „POREČKO LOVAČKO DRUŠTVO“.

Tada je baš kao i danas porečko lovačko društvo pokrivalo područje samoga grada Poreča, te mjesta Varvare, Musalež, Mugeba, Dračevac, Žbandaj, Badernu, Novu Vas, Tar, Vabrigu i Fratu. Statut društva obvezivao je članove na racionalni lov prema načelima i disciplinama dogovorenim za „plemenito umjeće“, borbu protiv krivolova, povečanje broja divljači, zaštitu interesa lovaca, organiziranje streljačkih sekcija itd.

Prvi predsjednik društva 1911. godine bio je ANTON (Antonio) STARE, a društvo je lovne godine 1913/14 brojalo 84 lovca.

Od tada do danas društvo je promjenilo više država i organizacijskih oblika, za vrijeme Italije djelovalo je „Lovačko društvo Poreč“ ili „societa cacciatori Parenzo“ , u razdoblju drugog svjetskog rata lovačka organizacija je prošla kroz niz oblika od kotarskog lovačkog društva osnovanog 1946 preko društva iz 1948 i 1952, potom udruženja lovaca općine poreč iz 1976. pa novih (starih) društava 1978 godine (tada se zvalo Jadran) do današnjeg Lovačkog društva „ZEC“Poreč.

Današnje lovačko društvo okuplja, udružuje i organizira lovce s ciljem zaštite njihovih prava i interesa za uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njezinih djelova. Bitni ciljevi društva su zaštita i očuvanje biološke i ekološke ravnoteže prirodnih staništa divljači, njegovanje lovačkih običaja te zaštita prirode i okoliša.

Danas društvo broji 270 članova (sa lovnih područja Poreč, Tar i Baderna), podjeljenih u 22 grupe koje predvode grupovođe a organiziraju i vode lovnici, ukupno njih petorica te jedan lovočuvar.

Društvo upravlja i gospodari zajedničkim otvorenim lovištem broj XVIII/119-Poreč, koje je ustanovljeno 27.3.2006. godine na 12.000,00  hektara ukupne površine, a prihode ostvaruje od članarina, prodaje lovnih rezervi i lovnih dana, organiziranjem posebnih oblika lova, iznajmljivanjem terena za dresuru pasa,  te pomoći i donacijama.

Trenutno je na snazi lovnogospodarska osnova od 1.4.2006 (i vrijedi do 31.3.2016), i to je temeljni dokument o gospodarenju koji se redovno prati i provodi uz pomoć ovlaštenog stručnog suradnika za provođenje lovnogospodarske osnove.

U lovištu kojim gospodari lovačko društvo obitava krupna i sitna divljač. Od krupne divljači najbrojnija je srna obićna, dok je svinja divlja zastupljena u manjem broju ali je također ima dovoljno a brojno stanje se iz godine u godinu povećava. Od sitne stanišne divljači najbrojniji je fazan i zec, osim zeca i fazana nalazimo velik broj virđinijske prepelice (kolinka) te goluba pećinara. Šljuka bena i kokošica, golub grivnjaš te prepelica pućpura najbrojnija su  prolazna divljač koju lovimo u skladu sa LGO. a svake se godine odstrijeli i manji broj patke gluhare.

Posebnu pozornost dajemo zaštiti i očuvanju flore i faune našeg lovišta, te održavanju mira u lovištu kroz cijelu godinu a naročito u prirodnom periodu reprodukcije divljači. Također konstantno i uporno radimo na povečanju broja divljači. U te svrhe izgradili smo i održavamo veliki broj lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata kao što su : remize( zrnate i voluminozne hrane), solišta, pojila, lokve, hranilišta, šumski prosjeci, košnja livada ,  visoke čeke (natkrivene i nenatkrivene), prihvatne volijere za fazansku divljač iz kojih redovno ispuštamo odrasle ptice i piliče od osam tjedana starosti,  naročito se ponosimo našim lovačkim domom, koji je potpuno opremljen u skladu sa svrhom. Kroz dvije etaže prostiru se prostori za druženje lovaca, skladištenje divljači, sale za sastanke, ....

Naši su članovi aktivni i vrlo uspješni u streljčkoj i kulinarskoj sekciji, ali i u kinološkim manifestacijama diljem Hrvatske i svijeta.

Na ovim stranicama pronači ćete osnovne podatke o kontaktu, lovištu, divljači, objektima i aktualnostima. Nadamo se, da smo Vas ovim tekstom bar malim djelom uveli u naš svijet, čast nam je ugostiti Vas kad god smo to u mogućnosti. Ukoliko na stranicama niste pronašli podatak koji tražite slobodno nas kontaktirajte, email-om,fax-om ili telefonom.

U ime svih članova želimo Vam sve najbolje!

A KOLEGAMA LOVCIMA ŽELIMO DOBRU KOB!